Betrouwbare en veilige sensor platformen voor de uitgebreide woonomgeving

Wonen, werken, leren, opvoeden en verzorgen vervlechten zich steeds meer met onze samenleving. De hieruit voortvloeiende taken worden steeds vaker door meerdere instanties uitgevoerd; de typische woonomgeving breidt zich uit naar kinderdagverblijven, recreatie, scholen en zorg. Logisch dat we hogere eisen stellen aan de kwaliteit van de omgeving!

Het gevolg is wel dat kwaliteit bewaakt moet worden. Daarnaast dienen instanties maatschappelijk verantwoord te opereren, en dus ook met schaarse middelen als energie goed om te gaan.

Om bovenstaande te faciliteren, zullen sensornetwerken voor monitoring en besturing vaker worden ingezet. De typische sensoren voor inbraak- en brandbeveiliging zullen worden vergezeld door sensoren voor binnenklimaat, gezondheidbewaking, energiebewaking, apparatuurbewaking, informatie en gebouwmanagement, etc.

Voor we het weten worden instanties overspoeld met sensoren en technologie, waardoor men al snel door de bomen het bos niet meer ziet.

Dit kan veel eenvoudiger! Door sensoren enkelvoudig te implementeren en de informatie van de sensoren voor meerdere doelen beschikbaar te maken, ontstaan nieuwe kansen en mogelijkheden. Dit vereist standaardisatie en betekent dat andere eisen gesteld worden aan het sensornetwerk en aan de manier waarop diensten gerealiseerd worden.